L o a d i n g

DIGITAL

375

DIGITAL

375

DIGITAL

DIGITAL

375

DIGITAL

375

DIGITAL

Պարզ
225,000֏ / Month

Facebook և Instagram հարթակներում ճանաչելիության բարձրացման համար

 • • Տեխնիկական սպասարկում
 • • Ռազմավարություն
 • • Կոնտենտի ստեղծում
 • • Ամսական 4 Reel
 • • Ամսական 6 Post
 • • Շաբաթական 5-25 Story
 • • Գովազդային արշավներ
Օպտիմալ
280,000֏ / Month

Facebook, Instagram, Tik-Tok հարթակներում ճանաչելիության և վաճառքների արագացված բարձրացում

 • • Տեխնիկական սպասարկում
 • • Ռազմավարություն
 • • Կոնտենտի ստեղծում
 • • Ամսական 6 Reel
 • • Ամսական 10 Post
 • • Շաբաթական 10-50 Story
 • • Գովազդային արշավներ
 • • Հաշվետվություն
Էքստրա
330,000֏ / Month

Facebook, Instagram, Tik-Tok հարթակները նվաճելու համար

 • • Տեխնիկական սպասարկում
 • • Ռազմավարություն
 • • Կոնտենտի ստեղծում
 • • 2D անիմացիա մինչև 15 վայրկյան յուրաքանչյուր ամիս
 • • Պրոֆեսիոնալ ֆոտոնկարահանում յուրաքանչյուր ամիս
 • • Ամսական 10 Reel
 • • Ամսական 14 Post
 • • Շաբաթական 10-50 Story
 • • Գովազդային արշավներ
 • • Հաշվետվություն
THE SEQUENCE OF OUR COOPERATION STEPS
THE SEQUENCE OF OUR COOPERATION STEPS

THE SEQUENCE OF OUR COOPERATION STEPS

Online meeting for setting goals and leveling expectations.

The primary purpose of the meeting is to discover your business's strengths and pain points, concerns, and desired outcome. Together we will define the desirable and, at the same time, realistic strategic steps to best meet the goals of the brand, implemented through online presence and promotion.

Social media strategy and content development.
Evolution of results and report.
Get In Touch

Let's get in
touch with us.

If you would like to work with us or just want to get in touch, we’d love to hear from you!